Celzouten

Posted on
Celzouten volgens Dr. Schüssler Één van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Zijn onderzoek hee... Read More