Eenheidshealing

Wat is eenheidshealing?

Het doel van EenheidsHealing is groeien naar eenheid en liefde, door ontwikkeling van het bewustzijn. EenheidsHealing ruimt beperkende gedrags-, denk- en emotionele patronen op, en dat wat je los mag laten aan bijvoorbeeld karma. Het verbind je weer met de eenheid, zodat lichaam, geest en ziel meer integreren, één worden. Je ziel ervaart steeds puurder het leven op aarde. Het laat je een stap in je ontwikkeling maken. Een grote of kleine, wat je jezelf toestaat.

Wat aan heling onderhevig is, wordt bepaald door je ziel. Zij weet waar je verlangens liggen, wat je nodig hebt en hoe je het beste leert. Jouw ziel is leidend op jouw weg naar heelheid, naar eenheid tussen jouw lichaam, geest en ziel.

EenheidsHealing is een proces dat diep ingrijpt op je emotionele en spirituele beleving, je mentale gedachtepatronen en overtuigingen, en als resultaat daarvan, op je fysieke lichaam.

EenheidsHealing geeft je de mogelijkheid om meer te ZIJN en minder te doen. Het belangrijkste resultaat van EenheidsHealing is meer geluk, liefde, ontspanning, verbondenheid, spiritualiteit en zingeving in je leven. Uiteindelijk bereik je de ‘staat’ van eenheid, waarin van een duaal bewustzijn naar een nonduale ‘staat’ gaat. EenheidsHealing heelt precies hetgeen wat gehealed mag worden. Het is dus niet speciaal voor lichamelijke genezing bedoeld, wat niet wil zeggen dat het geen lichamelijke genezing tot gevolg kan hebben.

Was persoonlijke ontwikkeling eerder een proces waar je hard voor moest werken, met Eenheidsheling is dat anders: persoonlijke en spirituele ontwikkeling kan makkelijker, ruimer, breder, intenser en zoveel meer liefdevol.

Voor wie?

EenheidsHealing is voor elk mens (en dier) geschikt.
Al zal het bij een ieder een andere uitwerking hebben, afhankelijk van dat wat aan heling onderhevig is en losgelaten kan worden.

Ook bij zwangere vrouwen, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap en bij mensen in hun laatste levensfase werkt EenheidsHealing.

Je hoeft niet ziek te zijn om profijt te hebben van EenheidsHealing!!

Behandeling

Omdat heling een ontwikkelingsproces is, vindt de meest optimale heling plaats in tien sessies, met een sessie per één á twee weken. Hierna is een pauze nodig van tenminste een maand. Dit proces kan op deze manier doorgaan zolang je wenst.