Celzouten

Celzouten volgens Dr. Schüssler

Één van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Zijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen natuurgeneeswijze die werkt met de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn.

Dr. Schüssler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziekten noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van de verliezen. Hij ging zelfs verder: “Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden”.

Celzouten of mineraalzouten

De celzouten volgens dr. Schüssler bevatten zodanig verdunde (verwreven) mineraalzouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden. Mineraalzouten, die onverdund gegeven worden, kunnen voor het lichaam een belasting vormen, zoals b.v. geconcentreerde calcium-, magnesium- of ijzersupplementen. Als deze te lang worden ingenomen kan dit mogelijk leiden tot ongewenste bijwerkingen, omdat het lichaam de stoffen niet goed kan verwerken en deze b.v. in de vorm van nierstenen afzet. Verdunde mineraalstoffen kan het organisme zonder problemen in de cellen opnemen.

De celzouten kunnen door uiterst kleine openingen in de celwand heen. De verdunning maakt het gelijktijdig onmogelijk om teveel van deze stoffen in te nemen. Ter vergelijking: in een liter mineraalwater bevindt zich ongeveer 1000 mg (=1g) aan opgeloste mineralen. Als iemand zo een hoeveelheid celzouten volgens dr. Schüssler in D6 wil innemen, dan moet diegene 1 ton (1000kg) celzouttabletten in de mond laten oplossen. In het verdunnen ligt ook de werking van de Schüsslermineralen besloten. Hierdoor kunnen ze direct worden opgenomen in de cel en hoeven ze niet door het proces van de stofwisseling.
 

De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. De mineraalzout- moleculen kunnen, omdat ze in de melksuiker als afzonderlijke moleculen beschikbaar zijn, direct door het organisme opgenomen en gebruikt worden. De celzouten ondersteunen de werking van het lichaam.

Let er wel op dat de celzouten gemaakt zijn met lactose en niet met magnesiumstearaat. Het magnesiumstearaat blokkeert namelijk de opname van de celzouten wanneer je er drie per dag inneemt.

Gezichtsanalyse

Een gezichtsanalyse is een zeer gerichte manier om tot een persoonlijk afgestemde dosering te komen. Het gezicht is het meest doorbloede huidoppervlak. In ons gezicht is dan ook veel af te lezen wat er zich, op biochemisch vlak, afspeelt in het lichaam.

Waarom heeft het lichaam geen energie meer?

Tegenwoordig hebben veel mensen te maken met stress, dit vergt veel van ons lichaam. Ook veel van onze eetgewoontes vormen een belasting voor het lichaam i.p.v. dat ze het lichaam verzorgen. Ook de grond waarop ons voedsel verbouwd is, is vaak verarmd door eenzijdige bemesting, waardoor ons voedsel een verminderd palet aan mineralen bevat.

Ziektebestrijding

Ook de manier waarop we veelal omgaan met lichamelijke klachten is op de lange duur belastend voor het lichaam. Als we steeds maar ziektes terugdringen door middel van symptoom bestrijdende medicijnen, kan het lichaam moeilijker het gif en de ziekmakende stoffen uit het systeem werken, deze zullen dan ook worden opgeslagen. In het begin kan het lichaam deze processen aan, maar het kost wel veel kracht. Gaandeweg raakt ons ontgiftingssysteem overbelast en functioneert niet meer optimaal. Langdurende vermoeidheid na ziekte is vaak een gevolg hiervan.

Celzouten en andere geneeswijzen

De celzouten kunnen zowel naast homeopathische als reguliere geneesmiddelen worden toegepast. Ze vormen geen belemmering voor de behandeling, omdat er alleen lichaamseigen minerale stoffen aan het lichaam worden aangeboden. Er is sprake van ondersteuning en bevordering. Homeopathische middelen zetten bijv. het lichaam aan tot een reactie, maar om te kunnen reageren, moet het lichaam over voldoende minerale stoffen beschikken. Celzouten kunnen hier ondersteunend bij werken.

Gebruik

De celzouten zijn in Nederland verkrijgbaar in tabletvorm. De celzouten zijn verwreven in melksuiker en geperst tot tabletten. Deze kunnen direct ingenomen worden of opgelost worden in water. Bij inname de tabletten in de mond laten oplossen zodat de mineraalstof moleculen door het mondslijmvlies kunnen worden opgenomen. Indien opgelost in water, het water even in de mond houden.

Uitwendig gebruik

Uitwendig gebruik van de celzouten werkt ondersteunend bij het inwendige gebruik. Men kan zo gericht plaatsen van het lichaam voorzien van celzouten. Inwendig gebruik blijft echter het meest effectief. De celzouten kunnen op verschillende manieren worden toegepast.

In acute situaties kunnen ze als een brij worden opgebracht. Hiertoe lost men de celzouten op in wat water. Bv. bij kleine verbrandingen. Een mengsel van nr.3 en nr.8 verzacht de pijn en voorkomt vaak blaarvorming. Ze kunnen ook in een masker of pakking worden verwerkt. Om een optimale werking te bereiken is het belangrijk dat de pakking vochtig blijft. De mineraalstof moleculen worden namelijk via water overgedragen en kunnen op die manier worden opgenomen door de huid. Het beste is om een pakking met een folie tijdelijk af te dekken. De celzouten kunnen aan bestaande gels of crèmes worden toegevoegd. Men kan ook de celzouten toevoegen aan een (voet)bad.

Reacties

Bij een gerichte inname van celzouten door middel van een gezichtsanalyse of andere diagnose, kan er in het begin een sterke behoefte aan de celzouten ontstaan. Men krijgt er geen genoeg van. Er wordt dan regelmatig gevraagd of men verslaafd kan raken aan de celzouten. Dit is echter niet het geval. Zo’n sterke drang vertelt meer over de behoefte aan verschillende minerale stoffen in het lichaam. Na verloop van tijd verdwijnt deze aandrang. Met behulp van de celzouten zal het zelfherstellend vermogen van het lichaam, waar nodig, op weg geholpen worden.

Soms kan de inname van celzouten in de eerste paar dagen leiden tot vermoeidheid. Dit is een goed teken. Het lichaam gaat reageren en daardoor kan de vermoeidheid van het lichaam naar buiten komen (wat normaal ook gebeurt bij ziekte). Het lichaam geeft aan wat het nodig heeft.

Dosering

Om lopende behoeftes te dekken worden er 5 tot 7 tabletten per celzout per dag gebruikt. Bij chronische situaties zijn dit er 7 tot 10 per dag per celzout. In acute situaties kan men iedere 5 á 10 min. één tablet in de mond laten smelten.

Met dank aan Bram Zaalberg, BRN, Horst